top of page

Tłumacze
przysięgli

Tłumacz przysięgły angielskiego

Język angielski

Wykonujemy profesjonalne tłumaczenia poświadczone w zakresie języka angielskiego. Tłumaczymy umowy, zaświadczenia, oświadczenia, certyfikaty, atesty, świadectwa oraz dyplomy. Ich przekład musi być uwierzytelniony pieczęcią tłumacza przysięgłego wraz z datą zwrotu dokumentu.

W dzisiejszych czasach większość ludzi posługuje się językiem angielskim w pracy, w podróży czy na uczelni. Odkąd znajomość języka angielskiego stała się niezbędna i umożliwia komunikację w większości krajów, tłumaczenie pewnych tekstów w języku angielskim przestało być realizowane w biurach tłumaczeń. Są jednak sytuacje, w których Twoja znajomość języka angielskiego jest niewystarczająca, nie masz czasu by samemu wykonać tłumaczenie lub wymagane jest tłumaczenie poświadczone wykonane przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) z języka angielskiego wykonywane są w naszym biurze tłumaczeń w bardzo szerokim zakresie. Tłumaczenia poświadczone z angielskiego, jako języka obcego znajdującego się w pierwszej grupie języków obcych (według podziału Ministerstwa Sprawiedliwości) wykonujemy z zachowaniem krótkich terminów oraz przystępnych cen. Grupa tłumaczy przysięgłych języka angielskiego współpracująca z naszym biurem tłumaczeń wykonuje tłumaczenia z zakresu administracji, prawa, ekonomii i innych specjalistycznych obszarów znajomości języka angielskiego.


Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego, dlatego też wszyscy tłumacze przysięgli języka angielskiego, i nie tylko, muszą spełniać wysokie wymagania lingwistyczne i prawne.bottom of page