top of page

Tłumacze
przysięgli

Tłumacz przysięgły francuskiego

Język francuski

Tłumaczenia poświadczone wykonywane przez tłumacza przysięgłego języka francuskiego to konieczność przy załatwianiu spraw w urzędach, sądach i instytucjach.

Tłumacze   przysięgli języka francuskiego współpracujący z naszym biurem tłumaczeń   tłumaczą dokumentację standardową i specjalistyczną z zakresu prawa, medycyny   czy techniki.

Do   najczęstszych należą:

- tłumaczenie   poświadczone odpisu aktu urodzenia lub aktu zgonu,

- tłumaczenie   poświadczone odpisu aktu małżeństwa,

- tłumaczenie   poświadczone zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa,

- tłumaczenie   poświadczone świadectwa szkolnego i wykazu ocen szkolnych,

- tłumaczenie   poświadczone dyplomu,

- tłumaczenie   poświadczone prawa jazdy,

- tłumaczenie   poświadczone zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały,

- tłumaczenie   poświadczone aktu notarialnego,

- tłumaczenie   poświadczone sprawozdania finansowego,

- tłumaczenie   poświadczone statutu spółki i wiele innych.

Tłumaczenia   poświadczone (przysięgłe) zawsze opatrzone są pieczęcią i podpisem tłumacza   przysięgłego języka francuskiego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych   prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumaczenia przysięgłe w   języku francuskim realizujemy online, bez konieczności osobistej wizyty w   naszym biurze.


Tłumaczenie   dokumentów samochodowych z Francji

Jeżeli   sprowadziłeś samochód z Francji niezbędne będzie tłumaczenie przysięgłe   dokumentów pojazdu. Tłumaczenia potrzebne do rejestracji pojazdu wykonane   przez tłumacza przysięgłego języka francuskiego to:

- dowód   rejestracyjny (certificat d'immatriculation),

- umowa   kupna-sprzedaży pojazdu lub faktura zakupu.

Oferujemy   konkurencyjne ceny tłumaczeń dokumentów samochodowych z Francji i krótkie   terminy realizacji.

bottom of page