top of page

Tłumacze
przysięgli

Tłumacz przysięgły ukraińskiego

Język ukraiński

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) wykonywane przez tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego wymagane są przy załatwianiu spraw związanych z zatrudnieniem, w urzędach, sądach i instytucjach.

Tłumacze przysięgli języka ukraińskiego będący członkami zespołu tłumaczy przysięgłych w naszym biurze tłumaczeń online realizują tłumaczenia dokumentów standardowych i tekstów specjalistycznych z zakresu prawa, techniki czy finansów.


Tłumaczenia przysięgłe dokumentów standardowych wykonywane przez tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego to, między innymi:

- tłumaczenie poświadczone odpisu aktu urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu,

- tłumaczenie poświadczone zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa,

- tłumaczenie poświadczone świadectwa szkolnego i wykazu ocen szkolnych,

- tłumaczenie poświadczone prawa jazdy,

- tłumaczenie poświadczone zaświadczenia o zameldowaniu,

- tłumaczenie poświadczone zezwolenia na pracę,

- tłumaczenie poświadczone zezwolenia na pobyt i wiele innych.

Tłumaczenia przysięgłe zawsze opatrzone są pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumaczenia przysięgłe można zrealizować w naszym biurze tłumaczeń online bez wychodzenia z domu lub z pracy.

bottom of page